Ansvarsfriskrivning

Allmänna villkor

Med hänsyn till lagar och föreskrifter har SEOshop (registrerat varumärke för SEOshop Group B.V.) utarbetat denna ansvarsfriskrivning som alla användare bör läsa och beakta. SEOshop innehar rättigheterna till hemsidan och allt dess innehåll, med undantag av vissa (hyper)länkar. Distribution, reproduktion och annat förfogande över, eller tillgängliggörande av, material från hemsidan får inte ske utan SEOshops skrivna medgivande. Denna tillåtelse behövs dock inte för personligt, icke-kommersiellt bruk.

SEOshop eftersträvar att hålla webbplatsen uppdaterad med korrekt information, men kan inte ge några garantier eller försäkringar om aktualitet eller hur komplett informationen är. Beloppen som visas på hemsidan anges i Svenska kronor, exclusive 25 % moms, men kan innehålla felaktigheter eller kan komma att förändras.

Informationen på hemsidan uppdateras och förändras kontinuerligt. SEOshop förbehåller sig rätten att utan föregående underrättelse göra förändringar som träder i kraft omedelbart.

Allt innehåll, alla produkter och tjänster på denna webbplats tillhandahålls i"befintligt skick" utan någon form av uttrycklig eller underförstådd garanti rörande tillgänglighet, säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte.

Ansvar

SEOshop gör vad de kan för att förhindra missbruk av sidan, men är inte ansvariga för information eller meddelanden som sprids av sidans användare. Vissa (hyper)länkar leder till hemsidor utanför SEOshops domäner. Dessa hemsidor ägs inte av SEOshop, utan är enbart till för användarnas bekvämlighet och tänkta att användas i informationssyfte. När dessa länkar aktiveras förflyttas du utanför SEOshops domäner. Även om SEOshop är mycket selektiva med sina länkar, kan innehållet, funktionerna, produktkvaliteten och servicen på dessa externa hemsidor inte garanteras. SEOshop tar inget ansvar för innehållet på sidor som inte tillhandahålls av dem själva.

SEOshop avsäger sig allt ansvar för direkta eller indirekta skador som kan komma från användning av denna hemsida, dess innehåll eller relaterade sidor.

Ansvarsfriskrivning